Stran z uporabo piškotkov izvaja beleženje obiska in boljšo uporabniško izkušnjo. Preberite več o piškotkih s klikom na "Nastavitve zasebnosti".


Nastavitve zasebnosti

Ukrepi v rastlinski proizvodnji

Pred vami je seznam najbolj razširjenih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe.

UKREP UČINEK PRIPOMORE K
NAMAKANJE
- kapljično
- z mikro razpršilci
- s škropilniki
- dodajanje vode v suši in neenakomernih padavinah ter v pokritih prostorih - zmanjšanje posledic suše
- neenakomerne padavine
- varuje pred zmrzaljo
- preprečuje rast nekaterih plevelov
- preprečuje zbijanje prsti
POKRITI PROSTORI
- tople grede
- rastlinjaki
- plastenjaki
- dvig temperature - vzdrževanje enakomerne temperature brez prevelikih nihanj - ustvarjanje ugodnih pogojev za rast v neugodnih vremenskih razmerah
PRIPRAVKI ZA KREPITEV RASTLIN
- alge
- kamilica
- mleko
- sirotka
- njivska preslica
- rman
- soda bikarbona
- biodinamični pripravki
- krepijo rastline pred boleznimi in pojavom škodljivcev, ki so posledica vplivov zunanjih dejavnikov - preprečevanje pojava škodljivcev in bolezni
ZASTIRKE
- kompostna zastirka
- slama
- seno
- suho listje
- ovčja volna
- lesni sekanci
- različna zelišča (gabez…)
- prekrivanje in zaščita golih tal pred mrazom in slano
- preprečevanje rasti plevelov
- preprečevanje rasti plevelov
- manj zalivanja
- vir hranil za tla in rastline
- zaščita pred erozijo
- manj temperaturnih nihanj
- senčenje vrtnin
- gnojenje rastlin ( z zastirkami iz kopriv, stročnic, metuljnic ali gabeza)
- manjša poraba vod
KOLOBARJENJE - preprečevanje razmnoževanja različnih talnih škodljivcev, ki napadajo točno določene vrste zelenjave
- velik in zdrav pridelek
- preprečevanje erozije
- ohranjanje rodovitnosti tal
- boljša izraba organskih gnojil
- rahla zračna tla
- preprečevanje razvoja bolezni, škodljivcev in plevelov
- bogatenje zemlje z organsko snovjo
- preprečevanje erozije
- akumulacija dušika
- ohranjanje biološkega ravnovesja
- preprečevanje utrujenosti tal
- večji in zdrav pridelek
- rahljanje vseh plasti tal
ZELENO GNOJENJE - ustvarjanje kompaktne trajne ruše v trajnih nasadih
- tla zmeraj pokrita in zaščitena
- uporaba metuljnic, križnic, žit, trav ter zdravilnih rastlin
- ohranjanje organske snovi v tleh
- rastline so bolj odporne na bolezni in škodljivce
- manjša nevarnost erozije
- manj plevelov
- manjše izhlapevanje vode iz tal
POKRIVANJE S KOPRENO - zaščita rastlin
- boljša rast
- preprečevanje izleganja jajčec škodljivcev (čebula, česen, por)
- preprečevanje rasti plevelov
- boljša rast rastlin
- manj temperaturnih nihanj
- zadržuje vlago
- deloma hladi tla
PRIPRAVA TAL / TEDENCA ZA GLOBOK KORENINSKI SISTEM - izboljšanje tal z dodajanjem organskih snovi ali mineralov - rastline z globokim koreninskim sistemom lažje kljubujejo vremenskim neprilikam
PRAVILNO GNOJENJE
- fosfor pospešuje rast koreninskega sistema
- rastlina je bolj prilagojena na sušo
- lažje kljubuje vremenskim razmeram
- tvorba cvetov in cvetnega nastavka
- pospešuje rast ter razvoj koreninskega sistema
MREŽE PROTI TOČI - zaščita trajnih nasadov pred udari toče - zmanjševanje poleganja rastlin
- preprečevanje poškodbe rastlin
OROŠEVANJE SADOVNJAKOV - preprečevanje pozebe na sadnem drevju - preprečevanju škode zaradi pozebe (ob ohlajanju dodane vode in ob nastajanju ledu se sprošča toplota, ki se prenaša na cvetove)
OHRANJANJE EKOSISTEMOV - ohranjanje biotske diverzitete in gojenje avtohtonih vrst - bolj prilagojene sorte na zunanje dejavnike
EKOLOŠKO KMETOVANJE - naravi in okolju prijazna pridelava zelenjadnic in kakovostne krme - prepoved umetnih gnojil in škropiv
- pripomore k biotski raznovrstnosti
- ohranjanje pitne vode
- ohranjanje zdravih ta
OHRANITVENO KMETOVANJE - kmetovanje, ki služi blaženju podnebnih sprememb z nič ali minimalnimi mehanskimi posegi v tla
- stalna pokritost tal s poljščinami ali dosevki / rastlinskimi ostanki
- pester kolobar
- povečanje donosa zemlje, ne da bi pri tem škodili tlem
- izboljševanje rodovitnosti in strukture tal
- izboljšana nosilnost tal in filtracijska sposobnost tal za vodo ter zadrževalna sposobnost tal
- zmanjšano zablatenje in zaskorjenost tal
- varovanje narave
- ohranjanje ekosistemov
- zmanjšanje ekstremov temperature tal
- manjše izhlapevanje vode
- zdrava tla
- povečanje odpornosti rastlin
AGRO-GOZDARSTVO - združuje pridelke ali živino z drevesi in grmi - izboljšanje habitatov za ljudi in živali - boljša kakovost vode in večja pridelava pridelkov - zmanjšanje sončne pripeke
PREPREČEVANJE SPOMLADANSKE POZEBE - mulčenje
- namakanje
- mreže proti toči
- sušenje /odpihovanje rose iz dreves
- kurjenje
- zameglevanje
- zmanjševanju škode zaradi pozeb

Javna služba kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, kmetom pomaga s:

  • Pripravo tehnoloških navodil.
  • Svetovanjem, kako blažiti vplive podnebnih sprememb in intenzivnih vremenskih pojavov.
  • Seznanjanjem s predvidenimi podnebnimi spremembami kot tudi z nujnostjo prilagajanja na te spremembe ter z možnostmi blaženja posledic.
  • Spremljanjem stanja na kmetijskih površinah.
  • Pripravo prve okvirne ocene stanja kmetijskih kultur na terenu ob večjih vremenskih neprilikah ter pripravo poročila o njihovem stanju.
  • S stanjem na terenu seznanja ministrstvo ter Upravo za zaščito in reševanje, prizadete kmetije pa obravnava tudi individualno.

Obiščite uporabniške strani Spletnega EKO Vrtička